• BOJANJE UZORAKA PO PAPANICOLAOU-U I MGG-u

  BOJANJE UZORAKA PO PAPANICOLAOU-U I MGG-u

  Usluga obuhvaća farbanje uzoraka po Papanicolaou-u i May Grunwald Giemsa-i

 • CITOLOŠKA ANALIZA PAPA TESTA (VCE RAZMAZ) I UZORAKA S VULVE

  CITOLOŠKA ANALIZA PAPA TESTA (VCE RAZMAZ) I UZORAKA S VULVE

 • CITOLOŠKA ANALIZA UZORAKA IZ MATERIŠTA (UTEROBRUSH, ASPIRAT)

  CITOLOŠKA ANALIZA UZORAKA IZ MATERIŠTA (UTEROBRUSH, ASPIRAT)

 • CITOLOŠKA ANALIZA URINA

  CITOLOŠKA ANALIZA URINA

 • CITOLOŠKA ANALIZA TEKUĆIH UZORAKA (ASCITES, ISPIRCI I SL.)

  CITOLOŠKA ANALIZA TEKUĆIH UZORAKA (ASCITES, ISPIRCI I SL.)

 • CITOLOŠKA ANALIZA OBRISKA SLUZNICE NOSA I DRUGIH LOKACIJA

  CITOLOŠKA ANALIZA OBRISKA SLUZNICE NOSA I DRUGIH LOKACIJA

 • CITOPUNKCIJA

  CITOPUNKCIJA

  Punkcija pod kontrolom UZV u dogovoru s kliničarom

 • ANALIZA PUNKTATA

  ANALIZA PUNKTATA

USLUGE