BOJANJE UZORAKA PO PAPANICOLAOU-U I MGG-u

Usluga obuhvaća farbanje uzoraka po Papanicolaou-u i May Grunwald Giemsa-i

Preporuka

CITOLOŠKA ANALIZA PAPA TESTA (VCE RAZMAZ) I UZORAKA S VULVE