CITOLOŠKA ANALIZA UZORAKA IZ MATERIŠTA (UTEROBRUSH, ASPIRAT)

Preporuka

BOJANJE UZORAKA PO PAPANICOLAOU-U I MGG-u

Usluga obuhvaća farbanje uzoraka po Papanicolaou-u i May Grunwald Giemsa-i