CITOPUNKCIJA

Punkcija pod kontrolom UZV u dogovoru s kliničarom

Preporuka

BOJANJE UZORAKA PO PAPANICOLAOU-U I MGG-u

Usluga obuhvaća farbanje uzoraka po Papanicolaou-u i May Grunwald Giemsa-i